Lyrestad E20 bron

Motala, Mariestad

Byggnadsår: 2013, ersätter tidigare bro från 1967.

Klaffbro för trafiken på E 20. Bron fjärrstyrs från manöverhuset vid Lyrestads gamla bro.

Lyrestads två landsvägsbroar öppnas av säkerhetsskäl aldrig samtidigt.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se