Lövsängs bro

Motala, Töreboda

I 1934 sprang kanalen läck här vid Lövsäng och en sektion på sex kilometer tömdes. Orsaken var ett lager av stenar och grus under kanalen genom vilka vattnet kunde rinna ut. Omfattande förbättringar behövdes innan kanalen kunde återställas till sitt ursprungliga skick.

Lävsängsbro bro är av gjutjärn och en av fem likadana broar som beställdes på 1830-talet. Söder om bron rinner en bäck via en kulvert under kanalen. Strax invid bron finns två par stämportar bevarade.

Byggnadsår: 1830-tal

Typ: Rullbro, som  fjärrstyrs från Töreboda bro.

Hitta hit