Lövsängs bro

Motala, Töreboda

Byggnadsår: 1830-tal.
Rullbro, som  fjärrstyrs från Töreboda bro.

Denna bro av gjutjärn är en av fem likadana broar som beställdes på 1830-talet.

Söder om bron rinner en bäck via en kulvert under kanalen.
Strax invid bron finns två par stämportar bevarade.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se