Gastorps bro

Motala, Töreboda

Ett flertal vattendrag korsades när Göta kanal byggdes. Några av dem leddes om, men många leddes i stenkulvertar under kanalen. Här i Gastorp passerar Gastorpsbäcken under kanalen. Anledningen att kanalbyggarna valde att leda vattnet under kanalen istället för iväg från den var att de ville bevara böndernas vattenförsörjning. Dessutom kan vatten inte ledas in i kanalen om det inte är kontrollerat. 

Gastorps bro är av gjutjärn och flyttades hit 1985 från Rotkilen. Den ersatte då en likadan bro.

Gastorps gamla bro skänktes till Töreboda kommun som placerade den ett stycke västerut över den bäck som via en kulvert rinner under kanalen i Gastorp.

Typ: Rullbro

Tekniska fakta: Bron fjärrstyrs från Töreboda bro.

Hitta hit