Gastorps bro

Motala, Töreboda

Rullbro, som fjärrstyrs från Töreboda bro.


Denna rullbro av gjutjärn flyttades hit 1985 från Rotkilen och ersatte då en likadan bro.

Gastorps gamla bro skänktes till Töreboda kommun som placerade den ett stycke västerut över den bäck som via en kulvert rinner under kanalen i Gastorp.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se