Töreboda, järnvägsbro

Motala, Töreboda

Klaffbron för järnvägen styrs från vägbron i Töreboda. Det är Trafikverkets tågklarerare som bestämmer när det ges tid för broöppning och på så sätt gör det möjligt för slussvärden att öppna bron. Information om öppningstider ges på den digitala tavlan invid bron. 

Båtägare bör vara beredda att passera snabbt vid öppning av järnvägsbron, då Trafikverket endast medger korta avbrott för broöppning.

Typ: Klaffbro

Byggnadsår: 1950

Hitta hit