Töreboda, järnvägsbro

Motala, Töreboda

Klaffbro.Byggnadsår: 1950.

Bron fjärrstyrs från Töreboda bro. Trafikverkets tågklarerare bestämmer när tid för broöppning kan tillåtas. Information om broöppning anges på den digitala tavlan invid bron.

Var beredd att passera snabbt vid öppning av järnvägsbron, då Trafikverket endast medger korta avbrott för broöppning.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se