Rotkilens bro

Motala, Töreboda

Dagens bro vid Rotkilen ersatte en tidigare gjutjärnsbro. Söder om bron rinner en bäck via en kulvert under kanalen. Strax invid bron finns två par stämportar bevarade.

Bostaden byggdes år 1901, men delar av ladan härstammar från 1860-talet. 1905 tjänade brovakten här 217 kronor per år, men hade även en del naturainkomster. Brovaktaren och hans familj tilläts att odla en liten markplätt och fick dessutom 17 kubikmeter ved. Användadet av ett flertal byggnader var också en del av löneförmånerna. 

Byggnadsår: 1985

Typ: Rullbro

Tekniska fakta: Bron fjärrstyrs från Töreboda bro.

Hitta hit