Rotkilens bro

Motala, Töreboda

Byggnadsår: 1985.

Rullbro som fjärrstyrs från Töreboda bro.
Denna bro ersatte en tidigare gjutjärnsbro. Söder om bron rinner en bäck via en kulvert under kanalen. Strax invid bron finns två par stämportar bevarade.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se