Jonsboda bro

Motala, Töreboda

Den nuvarande bron vid Jonsboda ersatte en tidigare gjutjärnsbro. Broläget flyttades då ett tiotal meter mot söder eftersom man samtidigt ändrade vägsträckningen förbi Jonsboda.

Den bassäng som ligger norr om bostället användes förr som lastageplats. Det var en ren slump att denna lastageplats upptäcktes. Under en muddring vintern 1999 hittade arbetarna rester av Jonsbodas forna funktion som omlastningsplats. Idag är lastageplatsen uppbyggd igen och används som gästbrygga.

Här i Jonsboda finns också ett par stämportar. Ifall det skedde en olycka åkte dessa portar igen av sig själva. Speciellt viktigt var det med stämportar på de långa sträckorna utan slussar. Utan dem kunde ett läckage bli katastrofalt.

Byggnadsår: 1954

Typ: Rullbro

Tekniska fakta: Bron fjärrstyrs från Stångs bro.

Hitta hit