Stångs bro

Motala, Töreboda

Från början fanns en timmerbro här vid stång, men den ersattes av en bro i gjutjärn 1896. Bron vi ser här idag flyttades dock inte hit förrän 1956. Den var från början placerad i Jonsboda, och var en av fem likadana broar som beställdes på 1830-talet. 

Byggnadsår: 1830-tal

Typ: Rullbro

Tekniska fakta: Från Stångs bro fjärrstyrs även broarna vid Vassbacken och Jonsboda.

Hitta hit