Tåtorps bro

Motala, Töreboda

Det är inte bara bron i Tåtorp som är originell, även dess historia är ovanlig. Det var nämligen så att det var kanalbolagets ansvar att se till att människor kunde ta sig över kanalen vid Tåtorp. Bolaget valde då det billigare alternativet med färja. År 1933 lades dock färjeverksamheten ner och i tjugo år var den enda förbindelsen över kanalen slussportarna. Efter hand tröttnade befolkningen och beställde, utan kanalbolagets inblandning bron från Tyskland.

Byggnadsår: 1953

Tekniska fakta: Holländsk klaffbro. Bron ligger i direkt anslutning uppströms Tåtorp sluss.

Hitta hit