Forsviks gamla bro

Motala, Karlsborg

Under många år har man påstått att Forsviks bro importerades från England. Visserligen importerade Kanalbolaget både kunskap och teknik från Storbritannien, speciellt i början av kanalbygget, men Forsviksbron är av svensk tillverkning. Bron gjöts av Stafsjö bruk. Det finns både revisionsberättelser, räkningar och besiktningsintyg som bekräftar att bron faktiskt tillverkades i Sverige och inte i England. Brons typritning är dock undertecknad av Tomas Telford, Baltzar von Platens brittiske expert.

Bron är tillverkad av tackjärn i stomme och spel med farbana i trä och räcken i smidesjärn. Den har ett handdrivet spelverk och varje klaff har en motvikt i en så kallad motviktskammare under vägbanan vid brofästena. Bron är placerad rakt över slussen vilket innebar att all vägtrafik stoppades upp under slussningen.

 

Idag står bron i uppfällt läge och är tagen ur drift.  

Byggnadsår: 1813
Typ: Klaffbro