Karlsborgs bro

Motala, Karlsborg

I början tog sig människorna över kanalen här vid Rödesund genom att åka färja. År 1848 ersattes den av en rullbro, som i sin tur ersattes av en klaffbro på 1940-talet. Dagens bro är dock byggd så sent som 1987.

Brovaktarhuset av dock av betydligt äldre datum. Det byggdes 1899 och arkitekt var F A Wahlström. Fortfarande kan vi läsa ortsnamnet Rödesund på fasaden mot kanalen.

Den brovakt som blev den första att bo i det nya brovaktarhuset var Gustaf Adolf Eriksson. Han levde och arbetade här i 29 år, från 1891 till 1920. För lång och plikttrogen tjänst tilldelades han Patriotiska Sällskapets Medalj år 1922.

Byggnadsår: 1987

Typ: Klaffbro som fjärrstyrs från Forsviks sluss.

Öppettider Högsäsong 
Bron öppnas varje hel och halv timme under kanalens högsäsong, dock ej kl 12, 13 och 16 på vardagar. Sista broöppningen är kl 18.

Öppettider bokningssäsong
Under bokningssäsongen finns inga fasta tider för broöppningar utan broöppningar sker allt eftersom båtar har bokat resa.

Carlsborg Segelsällskap har fasta broöppningar men det är inte i regi av AB Göta kanalbolag.

Bron har en farledsbredd av 12 m. Segelfri höjd 1,1 m vid normalvattenstånd i Vättern.

Hitta hit