Sjötorps slussar, Göta kanal

Motala, Mariestad


Sjötorp sluss 1
Dopnamn: Konstitutionen (efter den nya regeringsformen som antogs efter det att Gustav IV Adolf störtats från tronen).
Byggnadsår: 1817.
Tekniska fakta: Detta är en enkelsluss med en fallhöjd på 2,9 meter.

Slusshistoria
Vaktarbostaden uppfördes 1857 och har bebotts av både timmermän, en byggnadssnickare och en chaufför som alla arbetade som slussvaktare. Idag används stugan som biljettkontor.

Kanalbyggarna hade stora svårigheter här vid Vänerns strand. Kajdammen läckte, stormar ledde till översvämningar och flera fartyg sjönk innan de fick ordning på bygget. Under vintern 1994–1995 renoverades den gamla piren och vågbrytarna med samma metod som på Baltzar von Platens tid.

Sjötorp sluss 2-3
Dopnamn: Sjötorp 2 har fått dopnamnet Adeln medan 3:an benämns Prästerna.
Byggnadsår: Båda slussarna byggdes 1816–1817.
Tekniska fakta: Dubbelslussen har en nivåskillnad på 4,8 meter.

Slusshistoria
Slussvaktarstugan byggdes i trä år 1906. Här finns också en ladugård, en tvättstuga, en vedbod och en matkällare. Ladugården kan spåras så långt tillbaka som 1861.


Sjötorp sluss 4-5
Dopnamn: Sluss nummer fyra har fått namnet Borgarna medan femman heter Bönderna.
Byggnadsår: Båda slussarna byggdes 1819-1820.
Tekniska fakta: Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 4,8 meter. Alla tre portparen är helt utförda i trä. Den översta porten är inte tillverkad i Sverige utan i Holland av träslaget azobé.

Slusshistoria
Tillsammans med Sjötorps sluss 2-3 utgör slussen 4-5 en enhet. De bildar ”Rikets fyra stånd” (borgare, bönder, präster och adel).

Slussvaktarbostaden byggdes i trä 1858 och strax nedströms om slussen passeras kanalen av en modern klaffbro. Ännu en bit längre ner kan kanalfararen beundra den före detta kanalinspektorsbostaden. Om husets byggnadsår tvistar de lärda. Några påstår att det byggdes 1896 medan andra säger att huset inte uppfördes förrän 1905. Förutom kanalinspektorshuset finns den ursprungliga bykstugan, drängstugan, stallet och jordkällaren bevarade.


Sjötorp sluss 6
Dopnamn: Jordbruket.
Byggnadsår: 1820.
Tekniska fakta: Denna enkelsluss har en nivåskillnad på 2,4 meter. Under 1960-talet revs en del av slussmuren och ersattes med betong.

Slusshistoria
Här vid Sjötorps sjätte sluss finns en unik slussvaktarstuga. Förmodligen byggdes huset redan på 1810-talet. De allra äldsta slussvaktarboplatserna uppfördes ofta i natursten vilket även är fallet med denna. Dessa stugor var väldigt kalla om vintern vilket är förklaringen till att nya hus byggdes och de gamla revs.

I 55 år levde och arbetade Johannes Nilsson som slussvakt här vid Sjötorp. Liksom slussvakten vid Sjötorp 7-8 belönades han med Patriotiska Sällskapets Medalj i två storlekar, en mindre och en större. Den nya stugan uppfördes 1921. Den är byggd av trä och är större än de flesta kanalhus.

Sjötorps sluss 7-8
Dopnamn: Nummer 8 är döpt till Handeln medan nummer 7 heter Bergsbruket.
Byggnadsår: Båda slussarna byggdes 1822.
Tekniska fakta: Slussen utgörs av två kopplade slussar. Tillsammans har de en nivåskillnad på 4,6 meter. Efter dubbelslussen väntar den så kallade Smörgåsekröken. Här gör kanalen en tvär böj.

Slusshistoria
Stugan som slussvakten bodde i uppfördes 1895. Den är byggd i trä på en sockel av huggen granitsten.

I över 50 år arbetade Niklas Nilsson som slussvakt vid Sjötorp 7-8. Han började sitt arbete den första april 1857 och slutade samma datum 1912. Vid två tillfällen belönades han med Patriotiska Sällskapets Medalj. Första gången var redan 1882 då Nilsson fick den mindre medaljvarianten. År 1906 bevärdigades han dock med den större.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se