Norrkvarns slussar, Göta kanal

Motala, Mariestad

Som ortnamnet antyder har det förstås legat en kvarn i Norrkvarn, och den fanns redan på 1400-talet. Den kvarnbyggnad som fortfarande står kvar byggdes 1927 men verksamheten lades ner i mitten av 1960-talet.

Kanalhistoria

Slussvaktarbostaden vid Övre Norrkvarn är byggd 1919 medan stugan vid Nedre Norrkvarn uppfördes 1901. 

Bron som ligger vid övre Norrkvarn är en modern rullbro. Den gamla monterades ner 1956.

Just här var en stor arbetsstation förlagd under kanalens byggnadstid. Mellan åren 1810 och 1824 bodde och arbetade nästan 300 soldater i Norrkvarn. Ett litet samhälle med bostadsbaracker, kokhus, smedjor och stall växte upp. I Norrkvarn fanns då även en stor kalkugn.

Den som vill kan gå en 500 meter lång kulturstig som berättar det mesta om kanalens byggnadstid. Dessutom finns det en utställning att beskåda i den gamla kalkboden. 

ÖVRE SLUSSEN

Dopnamn: Slöjderna

Byggnadsår: 1821

Tekniska fakta: Detta är en enkelsluss med en fallhöjd på 2,9 meter.


Vid denna sluss passerar Torvedsbäcken under kanalen i en kulvert med fyra valv som beklätts med huggen sten. Sträckan invid slussen är inte grävd utan uppbyggd av vallar. Därför går kanalens botten 2,5 meter över den ursprungliga marknivån.

NEDRE SLUSSEN

Dopnamn: Samuel Bagge (kanalbyggmästare).

Byggnadsår: 1822

Tekniska fakta: Även detta är en enkelsluss med 2,9 meter i fallhöjd.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se

Öppettider

Göta kanals öppet tider 2020:
Bokningssäsong 4 maj - 14 juni
Högsäsong 15 juni - 12 augusti
Bokningssäsong 13 augusti - 30 september

Hitta hit