Norrkvarns slussar, Göta kanal

Motala, Mariestad

Norrkvarns slussar, Göta kanal

ÖVRE SLUSSEN

Dopnamn: Slöjderna

Byggnadsår: 1821

Tekniska fakta: Detta är en enkelsluss med en fallhöjd på 2,9 meter.
Vid denna sluss passerar Torvedsbäcken under kanalen i en kulvert med fyra valv som beklätts med huggen sten. Sträckan invid slussen är inte grävd utan uppbyggd av vallar. Därför går kanalens botten 2,5 meter över den ursprungliga marknivån.

NEDRE SLUSSEN

Dopnamn: Samuel Bagge (kanalbyggmästare).

Byggnadsår: 1822

Tekniska fakta: Även detta är en enkelsluss med 2,9 meter i fallhöjd.

Slusshistoria

Slussvaktarbostaden vid Övre Norrkvarn är byggd 1919 medan stugan vid Nedre Norrkvarn uppfördes 1901.

Bron som ligger vid övre Norrkvarn är en modern rullbro. Den gamla monterades ner 1956.

Som ortnamnet antyder har det naturligtvis legat en kvarn i Norrkvarn. Redan på 1400-talet fanns det en kvarn här.

Den kvarnbyggnad som fortfarande står kvar byggdes 1927 men verksamheten lades ner i mitten av 1960-talet.

Just här var en stor arbetsstation förlagd under kanalens byggnadstid. Mellan åren 1810 och 1824 bodde och arbetade nästan 300 soldater i Norrkvarn. Ett litet samhälle med bostadsbaracker, kokhus, smedjor och stall växte upp. I Norrkvarn fanns även en stor kalkugn.

Den som vill kan gå en halv kilometer lång kulturstig som berättar det mesta om kanalens byggnadstid. Dessutom finns det en utställning i den gamla kalkboden.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se