Djurö nationalpark

Mariestad

Djurö nationalpark består av 35 öar i Vänerns skärgård. Öarna når du med egen båt och det finns flera fina naturhamnar att lägga till båten vid för besökare.

Nationalparken bildades 1991 och omfattar 2400 hektar. Den östra sidan är grundare och mer svårtillgänlig för förtöjning av båtar, varför det är bättre att angöra ifrån norr eller väster. Malbergshamnen är den mest kända, där och på Tribergs ö samt Långön finns sopmajor, förtöjninigsringar i berget, eldstäder och strövstigar.

Obebodda öar

Från tidigt 1500- tal var öarna bebodda, som mest levde och försörjde sig tre familjer på Djurö. Familjerna försörjde sig främst genom fiske. När fisken skulle säljas fick familjerna ro flera mil in till Mariestad eller Lidköping för att sälja den. Idag finns ingen bofast befolkning på Djurö men många väljer att förlägga en del av sin semester till öarna.

Djurliv

Området var tidigare jakt och djurpark, man planterade då in bland annat hjort, hare och ripa. Idag lever ett 15-tal dovhjortar på de större öarna vilka också genom sitt bete ser till att gräsmarkerna hålls öppna. Chansen är också stor att få se hare.

Fågellivet är rikt med bland annat fiskgjuse, lärkfalk, havsstrut och strandskata. Till skydd för fågellivet är vissa delar av skärgården skyddat som fågelskyddområde och därmed förbjudet att beträda under tiden 1 april- 31 juli.

Flora

Jordtäcket på öarna är tunt och berggrunden sätter därför sin prägel på naturen. De flesta öarna har hällmarksvegetation med tallar, lavar och mossor. På en av öarna, Gisslan, växer bland annat liljekonvalj, blåsippa, gullviva och getrams vilka är växtarter som kräver mycket näring. Denna näring får växterna på Gisslan genom att ön till stor del består av klappersten vilken innehåller kalksten, som i sin tur skapar en rikare jordmån.

Taxibåt

Djurö kan bara besökas med egen båt eller med taxibåt.

Från Mariestad: Mariestads sjÖservice, tfn 0705-888 603,
info@mariestadssjoservice.se

Från Spiken, Kållandsö:
Anders Ydergren för bokning av boende och taxibåt, 0708-25 64 82.

Fakta

Känn er välkomna att besöka Djurö nationalpark men tänk på att det inte är tillåtet att:

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
- plocka eller gräva upp växter
- insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
- jaga
- för allmänheten fiska annat än med rörliga handredskap
- använda motordrivet fordon på land
- landa med luftfartyg
- flyga över området på lägre höjd än 300 meter
- göra upp öppen eld annat än på anvisad plats
- på land medföra hund eller katt som inte är kopplad
- framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop inom 100 meter från strand
- för längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma strand
- tälta annat än på ett område (vid Malbergshamn), och då i högst två dygn
- under tiden 1 april-31 juli beträda, färdas eller uppehålla sig i fågelskyddsområden
- sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande