Hoppa till innehållet
Hoppa till sidfoten

Information – Vattennivåer Göta kanal

AB Göta kanalbolag har under hela våren kontinuerligt följt nivån i de sjöar som Göta kanal hämtar sitt vatten från. Det senaste årets låga grundvattennivåer i sydöstra Sverige och den nederbördsfattiga vintern har lett till att vattennivån i främst Vättern ligger under normalnivån. Vattennivåerna inne i kanalen är reglerade och påverkas inte primärt.

Uppdatering 2/6
Vätterns låga vattenstånd kvarstår, men Göta kanal håller ändå fortsatt sin kontrollerade nivå. 
Vi vill dock uppmärksamma båtägare med båtar vars djupgående överstiger 2,40 m på att farleden i Motala hamn kan påverkas och att det där finns ett alternativ för att nå kanalen. Klicka här för att se karta över den alternativa färdvägen. 

Båtägare med grundare skrov kan fortsatt välja den ordinarie farleden. Även fortsättningsvis hänvisas till att noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS.

 

Uppdatering 19/5
Vattennivåerna i Vättern är relativt oförändrade och förberedelser fortsätter för planerad flyttning av farleden i Motala hamn. Flytbryggor har igår och idag tagits bort och bottenundersökningar pågår i den fortsatta projekteringen.

Farleden är tillsvidare oförändrad tills annan information tydliggörs via UFS och Sjöfartsverket.

 

Uppdatering 10/5
Farled åtgärdas i Motala hamn
Göta kanalbolag påbörjar omgående projektering för att återställa den gamla farleden in i Motala hamn. Detta är en direkt åtgärd för att säkerställa tillgänglighet i farleden in i Motala hamn och vidare till och från Göta kanal trots Vätterns låga vattennivåer. 

Det kommer vidare innebära att det behöver reduceras en del av gästhamnens bryggor vilket dock bedöms påverka tillgänglighet i Motala hamn endast en kort period av högsäsongen.

Göta kanalbolag fortsätter mäta och följa vattennivåer i Vättern samt andra vattendrag/sjöar som påverkar farleden Göta kanal. Även fortsättningsvis hänvisas du som båtägare till noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS och Sjöfartsverket.

 

Uppdatering 5/5
Efter dagens mätning av vattendjupet i Vättern, vill vi uppmärksamma att vi ser en negativ trend som påverkar delar av Göta kanal.


Påverkas du som båtägare?
Det är endast ett fåtal, mycket djupgående båtar som påverkas av dessa nivåer. Läs sjökort noggrant och följ nogsamt rådande vattennivå via UFS och Sjöfartsverket.

Områden som påverkas:
Motala hamnområde inkl sluss


Vår hemsida kommer kontinuerligt att uppdateras med löpande information.

{{favourites.count()}}