Kajrenovering Ett av de större vinterarbeten vi genomfört. Här i Mem.
Olika tekniker Genom åren har nya tekniker testats för slussportarna men idag använder vi oss främst av gjutjärn.

Vinterarbeten på Göta kanal

När farleden Göta kanal har stängt för säsongen påbörjar vi arbetet med att renovera och underhålla Göta kanal. Varje vinter bygger vi nya slussportar, byter ut gamla bryggor och fogar slusskammare. Enkelt förklarat säkrar vi kanalens framtid som ett av Sveriges största besöksmål och byggnadsverk. 

Här kommer du kunna ta del av ett antal olika underhållsarbeten, nivåförändringar i kanalen samt djupdykningar i större arbeten vi utför.