Styrelse och finansiell information

Här finner du information om AB Göta kanalbolags styrelse samt finansiell information. Svenska staten är sedan 1978 vår ägare och bolagets uppdrag är att driva och förvalta Göta kanal så att dess värde såväl som kulturhistoriskt byggnadsverk och turistattraktion vidmakthålls. AB Göta kanalbolag har näringsdepartementet som direkt huvudman.

Styrelse

Utsedd vid årsstämma 2016-04-25

Elisabeth Nilsson, ordförande
Gunilla Asker, ledamot
Göran Carlberg, ledamot
Anna Ernestam, ledamot
Bengt-Olov Gunnarson, ledamot
Jenny Lahrin, ledamot
Ulf Larsson, ledamot 
Mikael Lundström, ledamot
Sofia Ring, arbetstagarrepresentant
Karin Nybrolin, arbetstagarrepresentant, suppleant

VD Roger Altsäter

Finansiell information

Finansiell information
Göta kanalbolags årsredovisning med hållbarhetsredovisning färdigställs i enlighet med det statliga ägardirektivet och hållbarhetsredovisningen följer aktuellt regelverket för Global Reporting Initiativ. Ny publicering görs årligen inför bolagsstämman efter att den har fastställts av Göta kanalbolags styrelse och revisorer.

Under 2016 genomfördes en första analys av FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. 12 av dessa berör bolaget, som gjort ett urval på tre fokusområden. Arbetet med dessa fortgår under 2017 och kommer att redovisas i 2017-års hållbarhetsredovisning.

 • Strategiska mål för hållbart företagande - Agenda 2030
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2016
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2015
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2014
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2012
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2011
  Ladda ner
 • Årsredovisning för 2010
  Ladda ner

Årsstämma
Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer 556197-7587 har ägt rum den 24 mars 2017.

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 21 april 2017
Tid: Fredag 21 april 2017, kl. 10.00.
Plats: AB Göta kanalbolags huvudkontor, Platensgatan 12, Motala.

Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan om närvaro görs till AB Göta kanalbolag, Box 3, 591 21 Motala, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Här kan du ladda ner fullständig kallelse inklusive förslag till beslut.

Komplettering till kallelse.