Vi som arbetar längs Göta kanal

VD

Roger Altsäter
Tel dir/Mobil 0141-20 20 60

Marknad och Information

Ansvarar för marknadsföring, information, mediakontakter, webb och sociala medier, evenemang.

Carina Johnsson
Marknads- och Kommunikationschef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 57

Emanuel Sjöberg

Marknad 


Tel dir/Mobil 0141-20 20 59

Bodil Herbertsson
Marknad
Tel dir/Mobil 0141-20 20 64

Ekonomi

Ansvarar för ekonomi, HR-frågor, IT och trafikplanering.

Maria Elken Person
Ekonomi- och HR-chef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 63

BM Löfström
Ekonomi/Administration
Tel dir/Mobil 0141-20 20 56

Karin Nybrolin
Ekonomi/Projekt
Tel dir/Mobil 0141-20 20 52

Fastighet

Ansvarar för fastigheter, skog, alléträd och miljöfrågor.

Henrik Pettersson
Fastighetschef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 54

Peter Gredin
Fastighetsförvaltare
Tel dir/Mobil 0141-20 20 53

Carl Öfwerström
Skogsförvaltare
Mobil 070-330 12 34

Anläggning

Stefan Ljungblad
Anläggningschef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 51

Sjötorp - Karlsborg

Henric Stöök
Arbetschef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 62

Sören Andersson
Kanalreparatör

Joakim Krüger
Kanalreparatör

Ismo Kutti
Kanalreparatör

Johan Svensson
Kanalreparatör

Carl Öfwerström
Kanalreparatör

Motala - Mem

Arbetschef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 58

Håkan Hultkrantz
Kanalreparatör

Robin Andersson
Kanalreparatör

Joakim Fornander
Kanalreparatör

Niklas Franzén
Kanalreparatör

Björn Reinholdsson
Kanalreparatör

Emil Esping
Kanalreparatör

Göta kanal 2.0

Anders Donlau
Projektledare för renoveringsprojektet Göta kanal 2.0
0141-20 20 61

{{favourites.count()}}