Göta kanal 2.0 möter framtiden

Göta kanal har under tvåhundra år förbundit Sveriges ostkust och västkust. Nu inleds en omfattande renovering för att rusta kanalen inför framtiden. Det är dags att säga välkommen till Göta kanal 2.0.

Göta kanal består av grävd kanal, slussar och dragvägar, murar och vallar. Sedan invigningen 1832 har kanalen både tjänat som viktig transportled och rogivande semesterparadis. Genom åren har anläggningen givetvis slitits och åldrats, och nu ska den få en välförtjänt upprustning.

– Vi inleder med att se över säkerheten utmed hela kanalens sträckning, berättar AB Göta kanalbolagets VD Anders Donlau. Göta kanal har hållit väl i tvåhundra år, så vi har egentligen inget att klaga på, men nu är det dags att plocka upp taktpinnen och inleda ett renoveringsarbete.
Hela arbetet att skapa Göta kanal 2.0 beräknas ta fem år och kosta 500 miljoner svenska kronor. Under 2015 beviljade regeringen 100 miljoner för de inledande arbetena i Fas 1.

Historiska metoder
Varje år lockar Göta kanal cirka tre miljoner besökare. För att inte turismen ska påverkas av arbetet kommer det i huvudsak att ske under vinterhalvåret. Efter att säkerhetsarbetet är avslutat kommer åtgärderna att koncentreras på att garantera framkomlighet för båtar och att återställa slitna delar av anläggningen.

– Vi lär oss under arbetets gång hur och vad som behöver göras, kommenterar Anders Donlau. Det är slående hur väl de ursprungliga kanalbyggarna projekterade kanalen. Vi respekterar detta och kommer så långt det är möjligt att använda oss av kulturhistoriskt korrekta metoder i renoveringsarbetet.
Utmed kanalen fanns ursprungligen dragvägar för de hästar som drog kanalbåtarna. Dessa ska återställas i fungerande skick. Slussar och kajkanter renoveras och stora sträckor av kanalen ska muddras och få renoverade kanalbankar. Även diken och dammar i området kring kanalen kommer att ses över.

Nationalklenod
Göta kanal är en av Sveriges största fastigheter med 87 kilometer grävd kanal, 7,5 kilometer kajer och pirar, 21 gästhamnar, 58 slussar, 48 broar, 400 byggnader och Sveriges längsta allé med 10 000 träd. Att underhålla och renovera denna nationalklenod är en imponerande utmaning.
För att gå iland med uppgiften har arbetet delats upp i flera olika faser. Under Fas 1, som redan är inledd, kommer slussen i Söderköping att repareras och dammsäkerheten utmed kanalen att säkerställas med hjälp av automatisering av en sluss och återuppförande av stämportar. Avvattning av kringområden samt erosionsskydd för kanalbanken står också på turordningen i Fas 1. Samtliga åtgärder dokumenteras noggrant för kommande generationer.

Lutande sluss
Slussen i Söderköping erbjuder en rejäl utmaning för de moderna kanalbyggarna. Till skillnad från övriga slussar, som står på solid berggrund, är slussen i Söderköping placerad på lösare mark och lera. Med tiden har hela konstruktionen börjat luta. Läckaget runt och under slussen är dessutom betydande och det är hög tid för en grundlig renovering.
Gamla byggnadsmaterial och metoder kommer att användas i blandning med moderna tekniker. Slussbottnen var ursprungligen träskodd och tätad med nöthårsfilt. En tidigare renovering, där betong använts, har börjat läcka och nu är det återigen dags att bygga ett nåtat trägolv som ska hålla slussen tät i decennier framöver.

Text: Sofia Barreng

{{favourites.count()}}