Vingmurar

Alla sluss- och brokonstruktioner längs Göta kanal har skyddande vingmurar som leder in till slussen/bron. Samtliga har inventerats och många av dessa kommer att behöva renoveras. En unik, egenutvecklad renoveringsmetod har under våren 2016 provats på vingmurarna vid Brunnby, Ljungs Västra och Kungs Norrby, båda öster om Borensberg. Utfallet blev lyckat och samtliga vingmurar med renoveringsbehov kommer att åtgärdas inom renoveringsprojektet Göta kanal 2.0.


Före: Delvis raserad vingmur med renoveringsbehov. 


Efter: Nyrenoverad vingmur med stabila lego-liknande stenblock.