Erosion

För att förhindra erosion krävs löpande underhåll av kanalens strandskoning (invändig stenbeläggning av kanalens sidor). Våren 2016 genomfördes strandskoning vid Vassbacken/Stång samt Hajstorp, båda i Västergötland. Ytterligare insatser våren 2016, för att förhindra erosion, var tätning av kanalbanken vid Venneberga, Söderköping samt erosionsskydd vid Borensberg. Fler insatser för att förhindra erosion längs kanalen kommer att fortlöpa under hela projekttiden.