Dragvägar

Dragvägarna längs kanalen användes ursprungligen för oxar och hästar som drog fartyg på kanalen. Idag är de populära cykelleder och vandringsstråk. På grund av problematiska markförhållanden behöver dragvägarna stabiliseras/återställas.

 

 

Våren 2016 återställdes en delvis raserad dragväg i centrala Motala. Framöver kommer dragvägarna vid Norsholm samt sträckan Klevbrinken-Duvkullen, väster om Söderköping, att åtgärdas.