Dammsäkerhet

Utifrån ett dammsäkerhetsperspektiv måste risker för, och omfattning av, eventuella översvämningar minimeras. Därför genomfördes ett läckagetest vid Hårstorpsdammen i centrala Motala våren 2016. Klämmans sluss, väster om Söderköping, renoveras och tas i permanent drift och utrustas dessutom med automatiserad manövrering På sikt kommer denna sluss att fjärrmanövreras vilket är unikt för Göta kanal då samtliga slussar hittills krävt lokal manövrering. Ytterligare en säkerhetsåtgärd är att återinföra bruket av stämportar. Där Kungs Norrby, Borensberg, är först ut.