Genomförda insatser, säsongen 2016

Prioriterade insatser under den första fasen av Göta kanal 2.0 är akuta insatser för att kanalen ska vara farbar på ett tillfredsställande sätt samt säkerhetsarbeten utifrån den nya dammsäkerhetslagen. Inventering, fördjupande analyser, projektering och upphandling inför kommande arbeten pågår också.