Tappluckor renoveras i Östergötland

När Göta kanal byggdes under tidigt 1800-tal anlades tappluckor längs med hela kanalen. Dessa används för att snabbt kunna tömma en avgränsad del av kanalen på vatten samt för att sänka vattennivån vid höga vattenflöden.

Tidens tand har påverkat luckorna och nu genomförs ett stort projekt för att säkerställa luckornas funktion längs hela Göta kanal i Östergötland.