Största renoveringsåret 2017

I pengar räknat kommer 2017 att bli det största året under hela projekttiden för Göta kanal 2.0. Hela 150 miljoner kronor kommer att investeras i en säkrare och mer funktionell kanalanläggning. För arbetet med många av dessa insatser har ramavtal tecknats med två tekniska konsultbolag; Cowi och WSP.

Förutom de insatser som kommer att genomföras under vinterhalvåret 2016/17 som beskrivs på denna sida pågår planerings och projekteringsarbete inför renoveringsinsatserna 2017/18. Exempel på dessa insatser är:

I Västergötland:

  • Renovering av kajer Sjötorp/Vänern.
  • Renovering av kulvertar under kanalanläggningen.
  • Renovering av ledverk/murar vid inloppet till Tåtorp där en av kanalens två handmanövrerade slussar finns bevarad.
  • Arbete med dikningsföretag som säkerställer funktionell avvattning i marker som omger kanalanläggningen.

I Östergötland:

  • Förstärkning/höjning av kanalbanken på sträckan Mem-Tegelbruket öster om Söderköping.
  • Arbete med dikningsföretag som säkerställer funktionell avvattning i marker som omger kanalanläggningen i Klevbrinksområdet vid Söderköping.