Nya nivåindikatorer längs hela Göta kanal

När Göta kanal byggdes höggs romerska siffror in i murarna vid slussar och broar för att slussvakten skulle kunna hålla koll på att kanalen höll rätt vattennivå. För lite vatten innebär risk för stora fartyg att få bottenkänning och för hög vattennivå medför risk för skador på kanalanläggningen då vattnet rinner över och skapar erosion.

Nu genomförs ett projekt där nya nivåindikatorer, så kallade peglar, som kan liknas vid en vertikal linjal, installeras längs hela Göta kanal. Förändringen underlättar för dagens slussvärdar att säkerställa en säker kanalfärd på båtarna som trafikerar kanalen.