Förbättrade markförhållanden Vargklyftan

Markförhållanden för Göta kanals passage vid Vargklyftan, öster om Söderköping, är problematiska. Därför genomförs höjning av kanalvallen som tillsammans med kompletterande erosionsskydd och så kallad nålning ger bättre markförhållanden

Även nytt bräddavlopp, diken, bigravar och kulvertar bidrar till att förbättra områdets stabilitet långsiktigt. Arbetet kommer att vara avslutat innan kanalsäsongen 2017. De insatser som genomförs här för att förbättra markförhållandena är ett bra typexempel på liknande insatser som kommer att genomföras på fler platser längs kanalen under de närmaste åren.