Akut renovering vid Klämmans sluss

Den mest akuta renoveringsinsatsen under vintern är i anslutning till Klämmans sluss mitt mellan Norsholm och Söderköping. Undersökningar har visat att markförhållandena är instabila och landmassor har rasat ut i kanalfåran så att det blir en trång passage för båtarna. 

Därför kommer en omfattande insats att genomföras bestående av markförstärkning, strandskoning (stenbeläggning på kanalens innersidor), renovering av vingmurar samt återställning av kanalprofilen.