Insatser höst/vinter 2016-17

Nu är renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 uppe i fullt tempo. I vinter töms nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil. Så många projekt med så stor geografisk spridning har aldrig tidigare genomförts. Följ vårt arbete med att bevara det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal och att skapa förutsättningar för framtida båttrafik på Sveriges vackra vattenled. 

 

Läs vårt pressmeddelande