Insatser höst/vinter 2016-17 Nu drar renoveringen igång! Följ med i vad som händer längs kanalen! Läs om alla våra insatser
Vi bevarar för framtiden Göta kanal 2.0 är det största renoveringsarbetet sedan kanalen stod färdig 1832. Följ vår resa!

Göta kanal 2.0

Välkommen till det största renoveringsarbetet på Göta kanal sedan invigningen 1832. Göta kanal 2.0 är ett femårsprojekt där stora delar av kanalen renoveras och anpassas till gällande dammsäkerhetslag. Genom arbetet tar Göta kanalbolag ansvar för att det kulturhistoriska byggnadsverket säkras för framtida generationer och därmed kan fortsätta vara en motor för den växande besöksnäringen i Sverige. Följ vårt arbete!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev