10 saker du inte visste om Göta kanal

Göta kanal berättar en 200årig historia och här har vi samlat en topp 10 lista på saker som ni kanske inte visste om Göta kanal.

 

1. När kanalprojektet godkändes är 1810 av Karl XIII signerades dokumentet med ordet "Gillas", nästan 200 år innan ett visst socialt nätverk.

2. Vid invigningen av kanalen bjöds 328 gäster men 372 gäster infann sig. Artigheten bjöd nämligen att inga avvisades och festen fortsatte.

3. Göta kanal har en ö, vid Lanthöjden. På ön står en obelisk som hyllar minnet av Karl XIII.

4. Festen, maten och fyrverkerierna till invigningsfesten av Göta kanal kostade Göta kanalbolag 10.837 riksdaler år 1832. Det skulle idag kunna räknas om till drygt en halv miljon kronor.

5. Alla Göta kanals 58 slussar har egna dopnamn. Exempelvis heter Forsviks sluss Karl XIII och slussen i Norsholm heter Biskop Brask.

6. År 1822 anlade Baltzar von Platen Motala Verkstad eftersom Baltzar kände ett behov efter att ha lokal teknisk kompetens i kanalbyggandet. Motala Verkstad blev senare kallad för den svenska verkstadsindustrins vagga.

7.
 En sluss rymmer ungefär 750 kubikmeter vatten.

8. Det krävs rejäla mått och hög kvalitet på virke som ska användas som till slussportar, så kallade rundståndare. 
Det krävs en längd på 7,20 meter och inte smalare än 50 centimeter på toppen för att en rundståndare ska vara godkänd. 

9. Nivåskillnaderna i kanalen är stora, lägsta punkten är Mem på 0 meter över havet och högsta är Forsvik på 91,8 meter.

10. Baltzar von Platen och hans fru Hedwig Elisabeth von Platen skickade många brev till varandra under Baltzar resor. Några finns bevarade och finns att läsa här!