Veteranfordonskvällar i Hajstorp

Töreboda

Veteranfordonskvällar i Hajstorp anordnas vid sex stycken tillfällen under sommaren.

Fika

31 maj, 14 juni samt 16 augusti har nätverket Hajstorp/Fredsberg fika i Martins Lada

28 juni, 12 juli samt 2 augusti  har Friskolan i Fredsberg i Lahrins trädgård fika

02aug 18:00
16aug 18:00

Kontaktinformation

Nätverket Hajstorp/Fredsberg
Hajstorps Slussområde
Töreboda
Telefon: 0506-10144

E-post: birgittaleijon25@gmail.com
Hemsida: http://www.hajstorpfredsber...