S:t Ragnhilds Gille Söderköpings hembygdsförening

Söderköping

S:t Ragnhilds Gille.

Söderköpings hembygdsförening grundades 1918. Verksamheten omfattar bland annat skötseln av det Stadshistoriska museet, berättarkvällar, utställningar, studiecirklar, utgivning av årsböcker och lokalhistorisk litteratur samt skötsel av dokumentarkiv, bildarkiv och tidningsarkiv till underlag för forskning.

Föreningen har cirka 800 medlemmar.

Hemsida: www.stragnhildsgille.se

Gillets Stadshistoriska museum.

Permanent utställning om Söderköpings stads utveckling under mer än 800 år. Dessutom anordnas temautställningar. Under sin snart 100-åriga verksamhet har Gillet fått föremål och arkivalier att vårda. En del ingår i den permanenta utställningen, en del finns i kulturbyggnader på Korskullen och andra lagerhålls för användning i tillfälliga utställningar. 

Den gamla skolan.

Museet och övriga föreningslokaler finns i stadens äldsta skolbyggnad med adress Gamla Skolgatan 10. Redan under 1500-talet, och troligen även tidigare, användes den som skola. En av de gamla lärosalarna används nu till samlingslokal. 

Årsböcker och lokalhistorisk litteratur.

Årsböcker har getts ut sedan 1922. Gillet har även gett ut flera lokalhistoriska böcker - senast fotoboken Söderköping Nu och Då. Böckerna finns till försäljning på museet.

Forskningsmöjligheter

Dokumentarkiv, tidningsarkiv, bildarkiv samt publikationer om lokal historia utgör rika källor för hembygds- och släktforskning. Gillets dokumentarkiv är lokaliserat till Kommunarkivet och tillgängligt för forskning dagtid. Boka tid på telefon 0121- 183 24 (Söderköpings kommuns arkivarie). 

Tidningsarkivet.

Från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet var Söderköping begåvat med lokala tidningar. I museets bottenvåning finns tidningslägg för forskning vid tid enligt överenskommelse.

Bildarkivet.

På www.stragnhildsgille.se/bildarkiv finns ett bildarkiv med gamla söderköpingsbilder. Möjligheter finns att beställa högupplösta kopior.

Korskullen.

Gillet har dispositionsrätt till kulturhistoriska byggnader (Fiskartorpet, Väderkvarnen, Loftboden) och ordnar information samt aktiviteter.

Årspogram.

Programblad med hela föreningens program kan hämtas på Stinsen och museet. Programmet finns även för nedladdning på föreningens hemsida. Du som önskar löpande information om aktuellt utbud kan meddela sin E-postadress till info@stragnhildsgille.se.

Kontaktinformation

S:t Ragnhilds Gille
Gamla Skolgatan 10
Söderköping
Telefon: 0121-21484

E-post: info@stragnhildsgille.se
Hemsida: http://www.stragnhildsgille.se

Öppettider

Museet håller öppet för besökare från 1 juni till 31 augusti,
utom midsommarhelgen. Välkomna!
För besök övriga tider, kontakta:
info@stragnhildsgille.se

Vägbeskrivning

Museet ligger i Kyrkparken öster om S:t Laurentii kyrka

{{favourites.count()}}