Kalvö skärgård naturreservat

Mariestad

Kalvö skärgård

Kalvö skärgårds naturreservat bildades 1986 och omfattar 2162 hektar.

Kalvö skärgård ligger norr om Torsö. Öarna är låga och till stor del består de av kala hällmarker. Skogsbestånden domineras av mager tallskog som i vindutsatta lägen formats till så kallade martallar. Inslag av björk och asp finns särskilt i strandskogarna.

Kontaktinformation

Mariestads Turistbyrå
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad
Telefon: 0501-755850

E-post: turistbyran@mariestad.se
Hemsida: http://www.turism.mariestad.se

Fakta

Välkommen att besöka Kalvö skärgård naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att: - Göra upp eld - Framföra motordrivet fordon - Förtöja båt eller tälta mer än två dygn på samma plats - På land medföra ej kopplad hund - Anbringa tavla, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning - På ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt - Färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområden årligen under tiden 1 april - 31 juli

{{favourites.count()}}