Onsö naturreservat

Mariestad

Onsö naturreservat

Onsö blev naturreservat 2005 och omfattar 813 hektar.

Naturen är varierad på ön. Barrskog dominerar på ön, i mitten på ön finns blandad skog av bondetyp och i söder växer lövskog, bland annat ek och hasselskog.
De senare skogdtyperna bidrar till en rik lundflora på ön. Om vårarna finner man mängder av blåsippor, samt mer krävande arter som vårärt och desmeknopp.

Onsö är en förhållandevis kuperad ö. Väster och norr om Onsö ligger ett flertal öar och skär som bidrar till lugna och skyddade naturhamnar på Onsö.

De öar och skär som ligger väster och norr är förhållandevis kala. På några av öarna häckar kolonier av varierande storlek av bland annat havsstrut, skrattmås, silver- och fisktärna.

Kontaktinformation

Mariestads Kommun
Kyrkogatan 2
54286 Mariestad
Telefon: 0501-755000
Fax: 0501-755009

E-post: info@mariestad.se
Hemsida: http://www.mariestad.se

Fakta

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Onsö men tänk på att det inte är tillåtet att:

- Framföra motordrivet fordon på land
- Färdas eller uppehålla sig inom de områden som angivits på bifogad karta under tiden 1 april – 31 juli
- Anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
- Göra upp eld utom på anvisade platser
- Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
- Skada eller ta bort dött träd eller vindfälle
- Fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
- Plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar och svamp med undantag av bär och matsvamp

{{favourites.count()}}